Архивы за месяц May, 2014

tumanyan-artsakh

Fairy Tales of Peace/Խաղաղության հեքիաթներ

Dedicated to Hovhannes Tumanyan’s 145th anniversary European Movement in Artsakh NGO with the financial support of the EU carries out a project called ”Fairy Tales of Peace” in the regions of Artsakh (mainly in rural communities). The project introduces the theatrical performances of  Hovhannes Tumanyan’s tales.

artsakhnews.am

artsakhnews.am լրատվական կայք

2010թ. Արցախի եվրոպական շարժումը ստեղծեց ArtsakhNews.am լրատվական կայքը՝ փորձելով այլընտրանքային հարթակ ստեղծել Արցախում՝ տարբեր թեմաներով քննարկումների և կարծիքների համար: Ցավոք, ֆինանսական միջոցների բացակայության պատճառով կայքը շուտով դադարեց գործելուց և երկրորդ կյանք ստացավ 2013թ.: Այժմ աշխատանքներ են տարվում ֆինանսներ գտնելու համար՝ կայքն ավելի ակտիվ դարձնելու նպատակով: Լրատվամիջոցի խմբագիրը Տիգրան Գրիգորյանն է: